İyileştiren hastane tasarımları göz önüne alınarak hastane projesinde hastanenin fonksiyonları iyi bir şekilde belirlenmelidir. Hastanelerde yer alan bölümlerin sterilizasyon şartlarını sağlamak gerekir. Bir hastane projesi tasarlanmadan önce ana fonksiyon ve hizmet detaylarına ilişkin proje tasarım esasları belirlenir. Hastane mimarisinde önemli olan; mekanların birbirleriyle fiziki bağlantıları, birbirlerine göre hijyen ve steril koşulları, temizlik sınıfları, kişi ve malzeme sirkülasyonları ile fiziki boyutlarını değiştirmenin ileride telafisi mümkün olmayan sonuçlara sebep olacağı unutulmamalıdır.Hastane mimari projesi esas alındıktan sonra mühendislik projeleri hazırlanır ve uygulamaya yönelik olarak detaylandırılır.